Chemické jednotky [CHU]

Chemické jednotky se používají pro přípravu a dávkování flokulantu, respektive koagulantu. Tyto chemické přísady se používají k intenzifikaci procesu flotace, tzn. způsobují srážení emulgovaného znečištění, vytváření vloček, které se snadno separují flotací.

Chemická jednotka Chemické jednotky Neutralizace

Kompletní sestava jednotlivých zařízení, tj. rotačního síta, flotátoru a chemické jednotky pak představuje nejúčinější čistící proces provozních vod a nejvyšší efektivitu separace nežádoucích látek z vody.

arrowdown.png Podrobný prospekt o chemických jednotkách fy VODATECH, s.r.o., včetně technických parametrů
Vytisknout stránku Vytisknout stránku