Flotátory [UF]

Flotátory či flotační jednotky společnosti VODATECH pracují na principu flotace. Flotace je fyzikální děj, při kterém na rozdíl od usazování, dochází k vynášení pevných, ve vodě suspendovaných částic jemnými bublinkami vzduchu na hladinu. Při flotaci se na hladině postupně vytváří kompaktní vrstva zhuštěného kalu, která se stírá.

Flotátor

Flotátory Flotátory Flotační jednotky

Flotátor UF je zařízení určené zejména k předčištění koncentrovaných potravinářských odpadních vod. S vynikajícími výsledky jsou flotační jednotky provozovány v masných závodech, jatkách, drůbežářských závodech, mlékárnách a jiných provozovnách potravinářského průmyslu a také v dalších odvětvích průmyslu jako recyklace plastu, papírenství nebo na zaolejovaných OV.

Flotací je výrazně redukováno především extrahovatelné znečištění (tuky), významné jsou i redukce ukazatelů organického znečištění BSK5 a CHSK. Flotátoru bývá zpravidla předřazeno rotační síto jako první stupeň předčištění (zbavuje vodu natékající do flotátoru hrubých, nerozpuštěných nečistot - např. části kostí, kůže, štětin, skla, papíru apod.).

Další uplatnění flotace nachází v zahuštění přebytečného kalu na kumunálních ČOV, kde se nazývá DAFT (Dissolved Air Flotation Thickening). Bez dávkování flokulantu se kal se vstupní koncentrací 0,6-1% zahustí na flotaci na hodnotu 4-5%.

arrowdown.png Podrobný prospekt o flotátorech fy VODATECH, s.r.o.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku