Rotační síta

Rotační síto RS

Rotační síto typu RS se používá pro kontinuální odlučování a filtrování nerozpuštěných látek z odpadní vody.

Rotační síto

Rotační síto RS Rotační síta RS Filtrování Rotační síto RS

 

Hlavní pracovní částí rotačního síta je válcové štěrbinové síto, které je vytvořeno navinutím drátu lichoběžníkového průřezu, přičemž mezi jednotlivými závity je štěrbina. Voda je dopravena čerpadlem, nebo gravitačně natéká na válcové síto a protéká štěrbinami. Mechanické znečištění, které přesahuje rozměr štěrbiny zůstává na vnější ploše rotujícího válcového síta, je stíráno stěrkou a padá do kontejneru. Voda zbavená mechanického znečištění odtéká ze spodní části rotačního síta.

Rotační síto RS nachází uplatnění zejména v různých odvětvích potravinářského průmyslu, jako jsou masozávody, jatka, mlékárny, konzervárny aj. Zpravidla je vřazeno před flotátor jako první stupeň předčištění.

arrowdown.png Podrobný prospekt o rotačních sítech fy VODATECH, včetně technických parametrů.

Rotační síto RC

Rotační síto typu RC vychází z rotačního síta RS, má ovšem navíc integrovaný šnekový lis.

Rotační síto RC Rotační síto RC Rotační síta RC Filtrování

Shrabky z rotačního síta padají do násypné části šnekového lisu na otáčející se šnek. Šnek se otáčí a shrabky se posunují po stěnách šneku až jsou vtlačovány do štěrbinového síta. Na konci štěrbinového síta je přítlačná deska, která vyvozuje protitlak nutný ke stlačení shrabků a jejich maximálnímu odvodnění, po překonání odporu přítlačné desky vypadávají odvodněné shrabky do kontejneru. Voda z lisovací části odtéká přímo potrubím do odtokové vany síta.

arrowdown.png Podrobný prospekt o rotačních sítech s lisem fy VODATECH, včetně technických parametrů.

 

Parabolické síto SPS

Parabolické síto SPS filtruje nerozpuštné látky z odpadní vody pomocí zakřiveného parabolického síta.

parabolic-screen-3d-closed.jpg parabolic-screen-3d-open.jpgparabolic-screen.jpg

arrowdown.pngPodrobný prospekt o parabolických sítech SPS fy VODATECH, včetně technických parametrů.

 

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránku