Separátory

SEPARÁTOR (S)

Stejně jako rotační síta se používá separátor na odlučování pevných látek z vody, ale funguje na obráceném principu.

Separátor Separátory Separátor Separátory

Odpadní voda je dopravována čerpadlem nebo gravitačně natéká přívodním potrubím do otáčejícího se válcového síta separátoru. Voda protéká štěrbinami válcového síta a padá do odtokové vany. Odtud odtéká potrubím mimo separátor (do jímky, popř. na další stupeň čistění). Znečištění, jehož velikost přesahuje rozměr štěrbiny, zůstává zachycen na vnitřní ploše válcového síta a vlivem otáčení válcového síta se odvalují po stěnách šneku směrem k otevřenému konci. Padají na skluz a do kontejneru nebo do šnekového dopravníku.

Separátor se používá k separaci mechanického znečištění z průmyslových odpadních vod. Uplatnění separátory nachází zejména v průmyslu masném, rybném, konzervárenském atd. Používá se zejména k separaci rychle sedimentujících částic (štěrk, kovové části, sklo) nebo lepivých částic (papír, plasty).

arrowdown.png Podrobný prospekt o separátorech fy VODATECH, s.r.o., včetně technických údajů a parametrů znečištění a výkonu

 

SEPARÁTOR (SH)

Separace Separace Separace

Je stejné konstrukce jako separátor S, jen otáčející se válec je vyrobený z děrovaného plechu s kruhovými otvory od 1,6 - 3mm dle potřeby filtrace. Tento typ se používá především k separaci vláknitých částí, nejvíce se instaluje před membránovými procesy za účelem separace vlasů a chlupů z OV.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku