Šnekové dopravníky a šnekové lisy

Šnekové dopravníky řady SD jsou zařízení sloužící k dopravě především shrabků z rotačních sít nebo separátorů na čistírnách odpadních vod. Je rovněž možné (po předchozí konzultaci s výrobcem), použít šnekový dopravník pro dopravu různých hmot.

Princip šnekových lisů funkce spočívá v tom, že dopravní šnek poháněný elektropřevodovkou se otáčí ve žlabu. Dopravovaná hmota padá násypkou na otáčející se šnek, odvaluje se po stěnách šneku a přesunuje ve směru od násypky k výsypnému otvoru. Šnekový dopravník může být skloněn až na úhel 30°.

Šnekové dopravníky a lisy Šnekové dopravníky a lisy Šnekové lisy

Šnekové lisy SL slouží k odvodnění shrabků z rotačního síta nebo ze separátoru.

Shrabky padají do násypné části šnekového lisu na otáčející se šnek, kde se posunují po stěnách šneku až jsou vtlačovány do štěrbinového síta. Na konci štěrbinového síta je přítlačná deska, která vyvozuje protitlak nutný ke stlačení shrabků a jejich maximálnímu odvodnění, po překonání odporu přítlačné desky vypadávají odvodněné shrabky do kontejneru.

arrowdown.png Podrobný prospekt o šnekových dopravnících a lisech fy VODATECH, s.r.o., včetně technických údajů a výkonu
Vytisknout stránku Vytisknout stránku