Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

Vyvíjíme, vyrábíme

Vyvíjíme, vyrábímea instalujeme moderní zařízení pro čištění průmyslových odpadních vod

česky English

Separátory

SEPARÁTOR (S)

Stejně jako rotační síta se používá separátor na odlučování pevných látek z vody, ale funguje na obráceném principu.

Separátor Separátory Separátor Separátory

Odpadní voda je dopravována čerpadlem nebo gravitačně natéká přívodním potrubím do otáčejícího se válcového síta separátoru. Voda protéká štěrbinami válcového síta a padá do odtokové vany. Odtud odtéká potrubím mimo separátor (do jímky, popř. na další stupeň čistění). Znečištění, jehož velikost přesahuje rozměr štěrbiny, zůstává zachycen na vnitřní ploše válcového síta a vlivem otáčení válcového síta se odvalují po stěnách šneku směrem k otevřenému konci. Padají na skluz a do kontejneru nebo do šnekového dopravníku.

Separátor se používá k separaci mechanického znečištění z průmyslových odpadních vod. Uplatnění separátory nachází zejména v průmyslu masném, rybném, konzervárenském atd. Používá se zejména k separaci rychle sedimentujících částic (štěrk, kovové části, sklo) nebo lepivých částic (papír, plasty).

arrowdown.png Podrobný prospekt o separátorech fy VODATECH, s.r.o., včetně technických údajů a parametrů znečištění a výkonu

SEPARÁTOR (SH)

Separace Separace Separace

Je stejné konstrukce jako separátor S, jen otáčející se válec je vyrobený z děrovaného plechu s kruhovými otvory od 1,6 - 3mm dle potřeby filtrace. Tento typ se používá především k separaci vláknitých částí, nejvíce se instaluje před membránovými procesy za účelem separace vlasů a chlupů z OV.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku
CalmCube2 CMS · Webdesign Michal Škrabálek
Vytisknout stránkuLinkedIn · Mapa stránek · © 2014 - 2020 Vodatech · Počet návštěv: 396821 (6853)